CAO Nederlandse Universiteiten

CAO universiteiten

Hier vindt u een overzicht van de CAO

Nederlandse universiteiten.


 

 

CAO Universiteiten

 

Bovenwettelijke Werkloosheids-uitkering Nederlandse Universiteiten

BWNU

 

Ziekte- en Arbeidsongeschikt-heidsregeling Nederlandse Universiteiten

ZANU

 

Archief

Hier vindt u het archief van de "CAO Nederlandse universiteiten" en het archief de "sociale zekerheid" vanaf 1997.

Archief