CAO Nederlandse Universiteiten

 

CAO universiteiten

Hier vindt u een overzicht van de CAO

Nederlandse universiteiten.


 

 

CAO Universiteiten

 

Bovenwettelijke Werkloosheids-uitkering Nederlandse Universiteiten

BWNU

 

Ziekte- en Arbeidsongeschikt-heidsregeling Nederlandse Universiteiten

ZANU

 

Archief

Hier vindt u het archief van de "CAO Nederlandse universiteiten" en het archief de "sociale zekerheid" vanaf 1997.

Archief

Arbocatalogus

De VSNU en werknemersorganisaties hebben in overleg besloten om zelf een Arbocatalogus te gaan maken. De Arbo-wet biedt werkgevers en werknemers namelijk de mogelijkheid om op brancheniveau een eigen Arbocatalogus te bepalen. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie.

Arbocatalogus

Universitaire functieprofielen

UFO biedt de basis om iedere werknemer aan een Nederlandse universiteit in een functie profiel met een bijbehorende functie niveau in te delen.

Functie profielen