CAO Nederlandse Universiteiten

Blok toevoegen

CAO universiteiten


Hier vindt u een overzicht van de CAO Nederlandse universiteiten. 

CAO universiteiten

Bovenwettelijke Werkloosheids-uitkering Nederlandse Universiteiten

BWNU

Ziekte- en Arbeidsongeschikt-heidsregeling Nederlandse Universiteiten


ZANU

Universitaire Functie Profielen


UFO biedt de basis om iedere werknemer aan een Nederlandse universiteit in een functie profiel met een bijhorend functie niveau in te delen.

Functie Profielen

Archief


Hier vindt u het archief van de "CAO Nederlandse universiteiten" en het archief de "sociale zekerheid" vanaf 1997.

Archief

ARBOcatalogus


De VSNU en werknemersorganisaties hebben in overleg besloten om zelf een Arbocatalogus te gaan maken. De Arbo-wet biedt werkgevers en werknemers namelijk de mogelijkheid om op brancheniveau een eigen Arbocatalogus te bepalen. Werkgevers en werknemers krijgen hiermee meer invloed op het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie.

ARBO catalogus